Co należy wiedzieć o zdalnym monitoringu?

Monitoring zdalny jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, które gwarantuje stałe oraz także bieżące monitorowanie obiektów. Mamy dzięki temu możliwość zapisu obrazu rejestrowanego oraz synchronizacjami z systemami ponoszącymi poziom zabezpieczeń danego budynku. Jedną z zalet najważniejszych zdalnego monitoringu jest sama możliwość dostępu do obrazów rejestrowanych z poziomu samego centrum monitorowania. Jak działa monitoring zdalny? Zdalny monitoring […]