Symulacje tłoczenia blach są wykorzystywane do tworzenia modeli 3D produktu. Model 3D może być następnie analizowany i modyfikowany przez inżynierów przed rozpoczęciem produkcji. Symulacje tłoczenia blach są wykorzystywane do modelowania, analizy i modyfikacji produktu przed jego wyprodukowaniem. Symulacje technologiczne powstają poprzez wprowadzenie informacji o produkcie do programu komputerowego, który wygeneruje model 3D. Inżynierowie mogą wykorzystać ten model 3D do zaprojektowania procesu produkcyjnego, aby zorientować się, ile materiału będzie potrzebne, ile czasu zajmie produkcja i inne czynniki, które mogą wpłynąć na koszty produkcji. Symulacje tłoczenia blach są rodzajem symulacji komputerowych stosowanych w projektowaniu i produkcji części z blachy.

Symulacje tłoczenia blach https://www.altair-polska.pl/ mają szeroki zakres zastosowań, w tym walidację projektu, optymalizację części, planowanie procesu i szkolenia. Symulacje technologiczne są wykorzystywane do symulacji procesu formowania części z blachy oraz do przewidywania ostatecznego kształtu części. Symulacje tłoczenia blach są wykorzystywane do testowania projektu części przed jej wyprodukowaniem. Proces projektowania rozpoczyna się od pomysłu inżyniera, a następnie przekładany jest na model CAD. Model CAD jest następnie przetwarzany przez komputer w celu symulacji rzeczywistego wyglądu części po wyprodukowaniu. Symulacje tłoczenia blach są wykorzystywane do testowania projektu części przed jej wyprodukowaniem. Symulacje tłoczenia blach służą do symulacji procesu tłoczenia blach.

Symulacja formowania blach to trójwymiarowy model, który można wykorzystać do tworzenia wirtualnych modeli procesu tłoczenia. Symulacja jest zwykle tworzona w programie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), a następnie importowana do oprogramowania do analizy metodą elementów skończonych (MES). Symulacje formowania blach służą do symulacji procesu tłoczenia blach. Symulacje te są tworzone w programach CAD, a następnie importowane do oprogramowania MES w celu analizy.