Głównym celem gromadzenia cyfrowych zasobów dóbr kultury jest rozpowszechnienie dostępu do sprawdzonych źródeł, wśród użytkowników szukających rzetelnej wiedzy w danej dziedzinie. Takie zadanie spełnia biblioteka cyfrowa, która najczęściej towarzyszy instytucjom oświaty, oferując szeroki dostęp do materiałów i pomocy naukowych. Magazynowanie cyfrowych zasobów pełni również zadanie długoterminowej archiwizacji dziedzictwa kulturowego zachowując je dla wielu pokoleń.

Zalety korzystania z zasobów cyfrowych bibliotek

Biblioteka cyfrowa jest zbiorem zasobów elektronicznych, wśród których wyróżnić można te przygotowane w wersji cyfrowej oraz takie, które pierwotnie powstały w wersji papierowej i specjalnie na potrzeby biblioteki zostały poddane procesowi digitalizacji. Zbiory tego typu pełnią rolę zabezpieczenia i archiwizacji dóbr kultury, a także ułatwienie dostępu do źródeł wiedzy szczególnie przydatnych w procesie edukacji.

Do głównych zalet biblioteki cyfrowej zaliczyć należy swobodny dostęp do zawartych w niej zasobów, za pośrednictwem dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Dzięki odpowiedniemu katalogowaniu zebranych materiałów użytkownicy mają łatwiejszy dostęp do poszukiwanych treści oraz w łatwy sposób mogą wyszukać te, których w danym momencie potrzebują. Ponadto cyfrowe repozytorium nie wymaga gospodarowania przestrzeni potrzebnej do składowania fizycznych egzemplarzy, a zawarte w jej materiały nie ulegną mechanicznemu zniszczeniu lub zagubieniu. W przeciwieństwie do papierowych zasobów ich cyfrowe wersje mogą być udostępniane jednocześnie nieograniczonej liczbie użytkowników, co ułatwia dostęp do wybranych treści.